הלווואת עמיתים - ההיבט ההלכתי

 

קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות מאפשרות לחוסכים במקרים רבים לקבל הלוואה מהקרן בתנאים נוחים מאוד.

ההלוואות הללו הן בין הזולות ביותר שניתן לקבל וזאת בזכות הנכס הפיננסי שמשועבד לטובת המלווים ומקטין את הסיכון שבהלוואה זו.

בניגוד למה שרבים חושבים מי שנותן את ההלוואה ומקבל את הריבית איננה החברה שמנהלת את הקרן ולא הלווה בעצמו. המלווים הם כלל העמיתים שמכספם ניתנה ההלוואה, הם אלו שמתחלקים ביניהם בריבית, ובמקרה תיאורטי בו לא ניתן יהיה להיפרע מן הלווה, הם יהיו אלו שיספגו את ההפסד.

בחלק מהקרנות ההלוואות ניתנות מהמסלול בו נמצא העמית הלווה (כך למשל בקרן הפנסיה של הראל, ניתן לראות שבכל מסלול השקעה חלק מהכסף מושקע בהלוואות שניתנו לעמיתים) וישנם גופים (קרנות הפנסיה של מנורה והפניקס למשל) שכל ההלוואות בהן ניתנות מאותו מסלול השקעה (ללא תלות במסלול בו נמצא הלווה).

החברה המנהלת איננה צד להלוואה. היא 'רק' עוסקת בקביעת קריטריונים מי זכאי לקבל הלוואה ובתפעול ההלוואה (מתן ההלוואה וגבייתה).

 

היות וכאמור המלווים והלווים הם העמיתים והיות שהם לא חתומים על היתר עיסקה מתעוררת שאלה כפולה –

 

  • גם אם אני החוסך חתמתי באופן עצמאי על היתר עיסקה כללי, האם מותר לי לחסוך בגוף שנותן הלוואות מבלי שהלווים יחתמו על היתר עיסקה?
  • גם אם אני הלווה חתמתי באופן עצמאי על היתר עיסקה כללי, האם מותר לי לקחת הלוואה מעמיתים שלא חתמו על היתר עיסקה?

 

ביחס לשאלות אלו נחלקו הדעות –

 

דעת המתירים

הגורם המלווה לדעתם הוא הגוף המנהל (ולא העמיתים) היות והוא זה שחתום על שטר ההלוואה. יתר על כן, גם אם נאמר שהמלווים הם העמיתים, כשם שהעמיתים מסתמכים על שיקול הדעת של החברה המנהלת כאשר היא בוחרת בהשקעות מסוימות, כך הם סומכים על דעתה (שמפורסמת באתר שלה) שכל ההלוואות שניתנות על ידה הן בעצם באופן המותר (שילוב של גמ"ח ושל 'עיסקא'). דעתה זו גלויה לציבור (היתר העיסקא מופיע במקום בולט באתר החברה) ודי בכך הן עבור הלווים והן עבור המלווים.

ראוי לציין כי בין המתירים לקחת הלוואת עמיתים יש שתי דיעות -

  • יש המתירים לקחת הלוואה רק אם הלווה נמצא במסלול הנקרא 'הלכה' (אבל אם הלווה נמצא במסלול שאיננו נקרא 'הלכה' מכיוון שבמסלול זה חוסכים גם עמיתים שלא מעוניינים בהיתר עיסקה, לדעתם אסור) ובתנאי שבאותה חברה מנהלת ההלוואות ניתנות דווקא ממסלול זה (יש הבדל בין חברות שונות). לשיטתם העובדה שהמלווים (העמיתים) בחרו במסלול הלכה משמעותית כי זה מורה שהם מעוניינים להלוות רק לפי היתר עיסקה.
    מי שמסתמך על שיטה זו צריך לבדוק האם בחברה בה כספו מתנהל ההלוואות ניתנות מתוך הנכסים של מסלול ההלכה או שמתוך הנכסים של עמיתים שאינם במסלול הלכה.
  • יש המתירים לקחת מכל מסלול שכן לדעתם כל העמיתים נותנים לחברה המנהלת להשקיע בהתאם לשיקול דעתה והיא נותנת הלוואות בתורת גמ"ח  + עיסקה ולא בתורת הלוואה בריבית.
     

כשם שהדיעות חלוקות ביחס ללווה, כך יש מחלוקת מה נדרש מהחוסך (לפי דעת המתירים לחסוך במסלול ממנו ניתנות הלוואות) -

  • יש המתירים לחסוך במסלול ממנו ניתנות הלוואות גם אם איננו נקרא הלכה שכן לדעתם החברה המנהלת מגדירה את ההלוואה כגמ"ח + שותפות בעיסקה.
  • יש המתירים לחסוך במסלול שניתנת ממנו הלוואה רק אם הוא נקרא הלכה שכן רק במקרה כזה אנו בטוחים שמי שלווה מאיתנו דעתו על היתר עיסקה (ולכן גם הוא חוסך במסלול הלכה).

 

 

הערה - ראוי לציין שישנם נוסחים שונים של היתרי עיסקא (יש הבדל למשל בין הנוסח של 'תשואה כהלכה' לנוסח של העדה החרדית') שעליהם חתומות החברות המנהלות השונות כאשר חלקם מתייחסים בפירוש להלוואות העמיתים וחלקם לא.

 

דעת האוסרים - 

כאשר הכספים ניתנים ממסלול שאיננו נקרא הלכה (ולא משנה אם יש עליו 'השגחה' או לא ולא משנה היכן נמצא כספו של הלווה), הרי שבחירת המלווים שלא להשקיע דווקא כהלכה (עובדה שלא בחרו במסלול הלכה) מורה על כך שאינם חפצים בעיסקה (שמבחינה ממונית גרידא היא פחות טובה למלווה משר הלוואה בריבית שכן יש לו סיכון של הפסד).


יתר על כן, לחברה מנהלת אין סמכות חוקית לתת הלוואה מכספי העמיתים על פי היתר עיסקה שכן היכולת שלה לתת הלוואות לעמיתים (מכספי כלל העמיתים) נובעת מכך שתקנות משרד האוצר רואות בכך אפיק השקעה של כספי העמיתים.
ההגדרות שנקבעו בחוזר שפרסם משרד משרד האוצר (ביום 17/9/2016) והסדיר את מתן ההלוואות הללו, קובעות באופן מפורש (סעיף 8.ד.1).(ו-ז)) שמדובר בהלוואה שניתנת בתנאים מסחריים רגילים ונושאת ריבית ולא בגמ"ח + שותפות בעסק (כפי שבנוי היתר עיסקה).
בהתאם לכך, גם לו היו המלווה וגם הלווה חתומים בעצמם על היתר עיסקה, היתה ההלוואה אסורה שכן החוק שמאפשר את נתינתה מגדיר אותה כהלוואה בריבית ולא מאפשר מתן גמ"ח.

בהתאם לדעה זו אסור לקחת הלוואת עמיתים ואסור לחסוך במסלול ממנו ניתנות הלוואות עמיתים.

052-7703159

בניית תקציב לעסק

בניית תקציב לעסק

בניית תוכנית עבודה כללית לעסק לטווח קצר ולטווח רחוק הכוללת: יעדי מכירות, תקציב מסודר לכול תחומי העסק, דוח רווח והפסד וגנט פעילות לפי חודש.

GlobalEx         טל: 03-6760602

ת.ד. 7639, רמת גן מיקוד 52176